Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid beveiligingsbedrijven tot € 500.000,- omzet

Uw situatie

Deze informatie hebben wij nodig om een passende dekking aan te bieden voor de specifieke sector of activiteiten.

Activiteiten zoals in de vorm van:

Eigenaar/exploitant van een beveiligings- en bewakingsbedrijf dat zich bezighoudt met bedrijfsbeveiliging (incl. terreinen), surveillance, toegangscontrole, horeca- en evenementenbeveiliging, recherchewerkzaamheden, het schrijven van beveiligingsplannen, het geven van beveiligingsadvies, detachering en het geven van opleidingen, alsmede het geleiden van (gecertificeerde) bewakingshonden.

Activiteiten zoals in de vorm van:

Toegestane nevenactiviteiten zijn verkeersregelaar, chauffeursdiensten, brandwacht en persoonsbeveiliging mits deze onderdeel zijn van of gekoppeld aan een beveiligingsopdracht.
Voor de nevenactiviteit brandwacht bestaat uitsluitend dekking indien er geen begeleiding en toezicht op brandgevaarlijke werkzaamheden plaatsvindt.

Verzekering samenstellen

Beroepsaansprakelijkheid

Hiscox is de verzekeraar die begrijpt dat vergissingen in elk bedrijf voorkomen. Wij beseffen dat een claim, terecht of onterecht forse gevolgen heeft voor uw cashflow en uw reputatie.

Voor beroepsaansprakelijkheid geldt standaard geen eigen risico.

Verzekerd bedrag
Geselecteerd pakket:
€ 250.000,00 per aanspraak € 500.000,00 per verzekeringsjaar
Geselecteerd pakket:
€ 250.000,00 per aanspraak € 500.000,00 per verzekeringsjaar
Geselecteerd pakket:
€ 2.500.000,00 per aanspraak € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Verzekering samenstellen

Beroepsaansprakelijkheid

Hiscox is de verzekeraar die begrijpt dat vergissingen in elk bedrijf voorkomen. Wij beseffen dat een claim, terecht of onterecht forse gevolgen heeft voor uw cashflow en uw reputatie.

Voor beroepsaansprakelijkheid geldt standaard geen eigen risico.

Verzekerd bedrag
Geselecteerd pakket:
€ 250.000,00 per aanspraak € 500.000,00 per verzekeringsjaar
Geselecteerd pakket:
€ 250.000,00 per aanspraak € 500.000,00 per verzekeringsjaar
Geselecteerd pakket:
€ 2.500.000,00 per aanspraak € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

Uw verzekering

Verzekeringsgegevens

Heeft u dochterondernemingen waar u meer dan 50% eigenaarschap heeft? (meerderheidsdeelneming)

Uw gegevens

Aanhef

Betaling

Overzicht

Overzicht

Akkoordverklaring

Namens mijn onderneming(en) verklaar ik dat:

  • ik met de onderstaande polisvoorwaarden instem en kennis heb genomen van de verzekeringskaart:
  • ik weet dat ik bij ondertekenen van dit webformulier een verzekering afsluit en verzekerd ben voor een contractsduur van 12 maanden (maandelijks opzegbaar). Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • ik instem dat alle mededelingen in het kader van deze verzekering door Hiscox elektronisch worden gedaan.
  • ik alle gegevens en informatie volledig en naar waarheid heb ingevuld
  • ik op de hoogte ben van de mededelingsplicht. De mededelingsplicht houdt in dat de verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Hiscox van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.
  • ik Hiscox toestemming geef om mijn gegevens te verwerken en bekend ben met de privacyverklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
  • ik bekend ben met de dekkingsbeperkingen zoals in de verklaringen staan omschreven.
  • ik bekend ben met de pre-contractuele informatie
Checkboxes